Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Khủng bố nhà thờ

một xứ miền quê, cha xứ đang ngồi trong văn phòng thì ông thấy ông trùm hớt hải chạy vào:

- Cha ơi, có tên khủng bố muốn phá nhà thờ cha ạ!

- Sao ông biết nó muốn phá nhà thờ? Cha xứ ngạc nhiên hỏi lại.

- Con vừa đi vào cuối nhà thờ thì nghe thấy có tiếng thì thầm : "Nạy Chúa, con đặt mìn dưới chân Chúa, và hướng nòng nên tới Chúa"

Cha xứ hốt hoảng la lớn: Chết cha!