Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Khóc vợ

Có anh chàng mới theo đạo chẳng may vợ bị chết, cha xứ sai ông trùm đến an ủi anh khỏi cơn buồn phiền. Ông trùm vừa đến tới cửa thấy anh ở trong nhà la lớn:
- Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui!
Ông trùm kinh ngạc chạy về báo cho cha xứ:
- Thưa cha, anh ta không buồn tí nào cả trái lại anh ta rất vui.
Cha xứ ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ. Vợ chết sao lại vui chứ?
Ông trùm:
- Con nghe anh ta la lớn: Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui!
Cha xứ:
- Không phải anh vui mà vợ anh ta tên là Vui đó ông à.
Ông trùm: ???!!!