Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Khiếu kiện

Một thiếu nữ đến gặp cha xứ :

- Thưa cha, con có nên kiện người ta về tội xỉ nhục không ?

- Xỉ nhục làm sao ?

- Người ta chửi con mặt xấu như mặt hà mã.

- Chửi như thế ai mà chịu nỗi ! Nhưng mà người ta chửi con khi nào ?

- Dạ, hồi năm ngoái.

- Trời đất ! Từ hồi năm ngoái sao đến bây giờ mới đòi kiện ?

- Dạ, … tại ngày hôm qua vào sở thú, con mới thấy mặt hà mã.

- Cha xứ : !!!!