Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Hỡi kẻ kém lòng tin

Một Cha xứ nọ đau lòng khi thấy vào mỗi Chúa Nhật trong khi Ngài đang giảng lễ, có khá đông người ngủ gật, vào một Chúa Nhật đó, muốn chặn đứng tình trạng này, đang giảng thình lình Cha cắt ngang bài giảng và la lớn:
- Lửa, lửa cháy !
Những người ngủ gật chợt thức giấc hốt hoảng hỏi :
- Cháy ở đâu  vậy Cha?
Cha xứ trả lời :
- Ở nhà chầu, chính ở nơi đây, lửa tình yêu Chúa đang bừng cháy.
Được vài lần, bà con đã quen khi cha hô lửa cháy thì họ vẫn cứ ngủ. Một hôm lửa cháy thậy, cha xứ hô tô:
- Lửa cháy, lửa cháy!
Thế là những người ngủ bị chết vì lửa cháy thật. Họ ra tòa phán xét và kêu oan:
- Chúa ơi, chúng con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp vì không kịp chuẩn bị.
Chúa lắc đầu:
- Ôi những kẻ kém lòng tin. Ta đã nói qua cha xứ rồi mà các ngươi chẳng thèm nghe.
Những linh hồn chết cháy nhìn nhau:
-
!!!???