Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Hậu quả tai hại

Một ông Cố Tây nọ khuyên nhủ các em Thiếu Nhi :

- Các con phải biết vâng lời cha mẹ. Đi đâu hay làm gì cũng phải cho cha mẹ biết; nếu không có thể gây hậu quả to lớn …

Một em tỏ vẻ thắc mắc :

- Thưa ông Cố, Chúa Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà không nói cho cha mẹ biết, để cha mẹ phải vất vả lo lắng đi tìm. Thế mà có sao đâu ?
Bí quá, ông Cố vội vàng đáp :

- Có “sao” đấy! Các con biết hậu quả tai hại của việc làm đó là gì không ? Đó là Ngài phải chết nhục nhã trên cây Thập Giá đấy! Các em lạnh người !!!