Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Chúa Giêsu người miền núi

Trong lớp giáo lý, sơ đang kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê. Bỗng sơ thấy một bé gái cứ đùa giỡn không chú ý.
Sơ chỉ em và hỏi:
- Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền gì?

Bé gái trả lời tỉnh bơ:
- Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ.

Sơ giận lắm:
- Căn cứ vào đâu em lại dám nói như thế?

Bé gái:
- Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá, chỉ có miền núi mới có hang đá ạ.

Sơ: ???!!!