Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Chữ vợ là gì?

Chú Năm bị vợ la nên bỏ qua nhà bé chơi cho đỡ buồn. Cả nhà đi vắng chỉ có bé ở nhà. Thấy nét mặt chú buồn, bé hỏi:
- Sao chú buồn thế. Chú có vợ, chú phải vui mới đúng chứ?
Chú Năm chẳng dấu giếm:
- Cháu à, có vợ nhiều khi còn mệt hơn đó.
Bé lại thắc mắc:
- Sao con gái lấy chồng thì gọi là "vợ" mà không là công chúa hả chú?
Chú Năm:
- Gọi bằng "vợ" có nghĩa là người chồng phải làm những gì có vần "ợ" đó cháu, như là:
* sợ (sợ vợ nè)
* nợ (trả nợ nè)
* đợ (ở đợ nè)
* bợ (bợ đỡ nè)
* trợ (trợ giúp nè)
* thợ (làm như thợ nè)
* chợ (đưa đi chợ nè)...
Bé:
- Trời, tội nghiệp ba con quá!
Chú Năm: Hu hu..., thôi chú dzià nghe!!!..