Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Cầu nguyện cho con gái có bầu

Có một cha xứ nổi tiếng là thánh thiện, hễ ai xin cầu nguyện gì là được như ý. Một hôm, có bà cụ già mặt buồn rầu đến xin cha cầu nguyện:

- Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con gái của con có bầu. Cưới 10 năm rồi mà chưa có con, Cha ạ.

Cha xứ:
- Được rồi, bà yên tâm về đi, cha sẽ cầu nguyện cho con gái của bà có bầu.

Hai tháng sau bà cụ già vội vàng đến gặp cha. Vừa thấy bà bước vào cửa, Cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Sao bà buồn rầu thế. Bộ con gái bà chưa có bầu hả?

Bà cụ già:
- Thưa cha, nó có bầu rồi.

Cha xứ:
- Vậy sao bà còn buồn chứ?

Bà cụ già:
Thưa cha, đứa không có chồng có bầu mới chết chứ.

Cha xứ: ???!!!