Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Bịt tai nghe giảng

Trong giờ học Giáo lý, cu Tý thường lấy tay bịt một bên tai lại, hết tay này mỏi thì dùng tay kia bịt lỗ kia . Sơ dạy Giáo lý thấy vậy rất lấy làm lạ liền hỏi :
- Tại sao em cứ bịt một bên tai lại thế hả ?
- Em nghĩ làm như thế sẽ nhớ được lâu ạ .
Sơ vẫn chưa hiểu rõ nên hỏi thêm :
- Sao bịt tai lại nhớ lâu được chứ ?
Cu Tý thành thật :
- Thưa sơ, khi sơ giảng, sơ thường dặn chúng em đừng để những lời sơ nói chạy từ tai này sang tai kia. Cho nên em bịt một tai lại đễ những lời của sơ giảng không thể chạy ra tai bên kia được ạ .
Sơ ???!!!