Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Bác sĩ châm cứu

Một bà bị bệnh nhức đầu kinh niên nghe trên đài quảng cáo về bác sĩ châm cứu chữa bệnh ai cũng khỏi cả. Bà tìm đến văn phòng để châm cứu. Bác sĩ vừa châm đến kim thứ hai thì bà ngất xỉu phải mang vào nhà thương cứu cấp. Sau khi ra khỏi nhà thương, bà kiện ông bác sĩ ra tòa. Trước tòa bà tố cáo:

- Thưa quan tòa, ông bác sĩ này quảng cáo lừa bịp thiên hạ.

Ông bác sĩ biện hộ:

- Thưa quan tòa, tôi không hề lừa bịp ai cả. Trước cửa văn phòng tôi có bảng hiệu rất lớn "Bác sĩ châm cứu". Nghĩa là bác sĩ châm rồi sẽ phải cứu cấp.

Quan tòa trợn mắt: ???