Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Ba vua người Việt Nam

Trong lớp giáo lý, một sơ giảng bài như sau:
- Người ta thường nói: mỗi người Việt nam là một ông vua, vì ai cũng muốn làm lớn, không ai khiêm nhường cả. Chúng ta là người có đạo mình phải khiêm nhường nhỏ bé như Chúa Hài Đồng. Bỗng sơ thấy có 2 em đang nói chuyện không nghe sơ giảng, sơ chỉ tay vào một em:
- Tèo, em cho cả lớp biết, ai là người đầu tiên tìm gặp Chúa Hài Đồng?
Tèo trả lời nhanh nhẹn:
- Thưa là 3 người Việt Nam ạ.
Sơ nhăn mặt:
- Sao em nói như thế chứ?
Tèo giải thích:
- Thưa có 3 ông tới gặp Chúa Hài Đồng, cả 3 ông đều là vua, nên họ là người Việt Nam vì ca dao có câu:
- Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thành 3 ông vua.
Sơ lắc đầu: ???!!!...