Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Ăn mày thời khủng hoảng

Mười hai giờ đêm, có tiếng chuông gọi cửa nhà xứ. Cha sở ra mở cửa thấy một gã ăn mày.

- Xin lỗi cha - anh chàng khốn khó nói - mong cha bố thí cho kẻ nghèo này một chút cái ăn.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đi xin ăn ?

- Dạ, thưa cha, con biết chứ. Nhưng vào thời khủng hoảng kinh tế như thế này, thiên hạ càng ngày càng trở nên hà tiện, nên con phải làm thêm giờ. Mong Cha hiểu và thông cảm cho!

Cha sở lắc đầu ngao ngán !!!