Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Ăn cắp trứng của cha

Tí vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con có ăn cắp trứng gà của cha.
Cha xứ nhỏ nhẹ:
- Chuyện nhỏ, con về mang trứng trả cho cha thì không mắc tội.
Tí hồi hộp:
- Thưa cha, nhưng con đã... luộc lên ăn mất rồi.
Cha xứ:
- Ăn rồi hả?... thì mỗi trứng đọc 50 chục kinh.
Tí trợn mắt: ???!!!....