Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Vẫn chưa hiểu

Vẫn chưa hiểu

"Cháy! Cháy!" Có tiếng kêu hốt hoảng trong điện thoại.

"Ở đâu?" Người đội viên cứu hỏa hỏi vội.

"Ở nhà tôi".

"Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?"

"Trong bếp".

"Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ?"

"Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?"