Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Tùy cơ ứng biến

Tùy cơ ứng biến

Một người môi giới bảo hiểm hết sức miệng lưỡi đang hết sức khuyên bác sĩ nọ mua bảo hiểm nghề nghiệp nhưng vị bác sĩ cứ khăng khăng không chịu. Người môi giới bèn dọa:

- Cứ tưởng tượng như bệnh nhân vừa ra khỏi phòng khám của bác sĩ , đột nhiên ngã quỵ rồi lăn đùng ra chết bác sĩ sẽ làm sao?

- Tôi sẽ lập tức xoay đầu ông ta lại và bảo với mọi người ông ta chỉ mới vừa đến.


o O o


- Ông Smith này, - giám đốc công ty nói, - tôi để ý thấy trong khoản chi của anh có một khoản đáng kể dành cho những bữa ăn.

- Ờ... ờ, Tôi tiếp đãi khách hàng và những người có triển vọng thành khách hàng của ta đó mà.

- Không sao, tôi không than phiền chuyện này, nhưng tôi hy vọng ông sẽ nhớ rằng chúng ta chỉ bán máy cày, và không có cô nàng nào đi mua máy cày bao giờ.