Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Tổng biên tập

Tổng biên tập

Một nhà thơ trẻ hớt hơ hớt hải nói với tổng biên tập báo:

- Thôi chết rồi, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là đã gởi lộn cho ông tờ hóa đơn giặt ủi thay vì bài thơ của tôi.

- Quá trễ! - Tổng biên tập bảo - Chúng tôi nghĩ đó là bài thơ mang phong cách hiện đại nên đã cho đăng rồi!
Tổng biên tập một tờ báo tức giận rầy la thằng con lười học của mình:

- Con phải là một học giả lớn, chứ nếu không con sẽ chẳng bao giờ trở thành tổng biên tập như ba được đâu. Con thử nghĩ mà xem, con sẽ làm gì nếu tờ báo của con đầy những lỗi chính tả?

- Con sẽ đổ lỗi cho người đánh máy! - thằng con trả lời.