Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Thăm dò phản ứng

Thăm dò phản ứng

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

- Tại sao các phát thanh viên đài truyền hình khi nói một lúc lại phải ngẩng mặt lên nhỉ?

- Vậy mà không biết, Họ ngẩng mặt lên để nhìn xem khán giả còn ngồi đấy nghe hay không để họ còn nói tiếp chứ.