Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Thà đi tù

Thà đi tù

Quan tòa khuyến khích bị cáo:

- Nếu anh chịu khai ra số tiền đã ăn cắp giấu ở đâu, anh sẽ được giảm án.

- Thế ông tưởng nếu không đi tù hai năm, tôi sẽ kiếm được ngần ấy tiền chắc? - Bị cáo kêu lên.
Hai tù nhân mới nói chuyện với nhau:

- Anh đã có gia đình chưa?

- Chưa, tôi bao giờ cũng thích tự do hơn.

Truyện cười do bạn Nam Anh gởi đến Xitrum.neto O o


Tình đồng nghiệp

Trong một tiệm ăn, một người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán. Ông nói với người phục vụ:

- Những 3 nghìn pêsô cho một bữa ăn kia à! Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ?

- Thế ra ông cũng làm ở tiệm ăn à?

- Không phải. Tôi làm nghề ăn cướp!!