Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Sự lương thiện đã được khẳng định

Sự lương thiện đã được khẳng định

Có một người xin việc làm tại một hiệu bán hàng may mặc. Bề ngoài của anh ta không gây cả tình mấy cho nên chủ hiệu đòi phải có người chứng nhận cho anh. Sau một lúc do dự, người xin việc nêu tên một tài xế hiện đang làm thuê ngay tại hiệu này. Anh ta cho là người tài xế ấy sẽ bảo đảm cho anh. Một nhân viên đi tìm người tài xế và hỏi xem người xin việc kia có lươnmg thiện không.

- Lương thiện ư? – người tài xế đáp – Gì chứ sự lương thiện của anh ta đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Theo như tôi biết, anh ta đã từng bị bắt giam chín lần vì tội ăn cắp mà lần nào anh ấy cũng được xử trắng án cả.


o O o


Nhân viên: Tôi làm ở đây suốt mười năm ròng, một mình tôi làm bằng ba người mà chỉ ăn lương có một người thôi. Bây giờ thì tôi muốn tăng lương.

Ông chủ (có máu Trùm Sò): Tôi không thể tăng lương cho anh được, nhưng nếu anh cho tôi biết hai người kia là ai thì tôi cho họ nghỉ việc.


o O o


Hai nhà tài chánh hợp tác làm ăn với nhau khám phá ra một cậu nhân viên tạp vụ làm công cho họ lâu nay đã táy máy với tiền quỹ tạp chí. Một nhà tài chánh tức giận đến độ ông ta muốn cho mời cảnh sát tới, nhưng người kia vốn công bằng và điềm đạm nên nhìn vấn đề này với quan điểm nhân đạo và trung dung. Ông bảo:

- Ðừng làm thế, chúng ta phải luôn nhớ rằng ngày xưa chúng ta khởi đầu sự nghiệp cũng bằng những phương cách nhỏ mọn như vậy.