Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Quảng cáo

Quảng cáo

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng:

- Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?

- Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy.


o O o


Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.

- Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?

- Thế nào là trọn gói?

- Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ!