Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Quá ư lịch sự

Quá ư lịch sự

Mỗi nhà văn đều đã từng có lần nhận những lời từ chối đăng tác phẩm của mình, từ các biên tập viên hay nhà xuất bản; thậm chí đa số đều đã... bị nhận quá nhiều lần. Nhưng lời từ chối sau đây có lẽ là "sư phụ của những lời từ chối":

"Chúng tôi đã đọc được bản thảo của ngài với niềm hạnh phúc vô biên. Nếu chúng tôi cho xuất bản bài viết của ngài thì chúng tôi sẽ không thể xuất bản bất cứ một tác phẩm nào có chất lượng thấp hơn. Và cũng không thể tưởng tượng được rằng, trong vòng một nghìn năm nữa sẽ có tác phẩm nào hay bằng như thế. Vì thế, chúng tôi, với sự tiếc nuối vô cùng, buộc phải gửi trả lại tác phẩm siêu phàm của ngài; xin ngài vạn lần bỏ qua cho sự thiển cận và nhút nhát của chúng tôi".