Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Phân chia trách nhiệm

Phân chia trách nhiệm

Bố nói chuyện với con út:

- Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

- Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?