Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Những nhà học giả

Những nhà học giả

Một nhà lôgic, một nhà số học, một nhà vật lý, một nhà tâm lý học cùng đi xe lửa đến Scotland để dự một hội nghị khoa học. Khi nhìn qua cửa sổ họ trông thấy có con cừu màu đen đứng đơn độc trên sườn đồi. Thế là nổ ra một cuộc tranh luận.
Nhà tâm lý học: "Tất cả những con cừu ở Scotland đều đen."

Nhà vật lý học: "Không được kết luận như thế. Chỉ có thể nói: "Một bộ phận nào đó cừu ở Scotland có màu đen."

Nhà số học: "Như vậy mơ hồ lắm, phải nói rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu màu đen mới đúng."

Và nhà logic học: "Tất cả các anh nói đều không chuẩn xác, chỉ có thể bảo rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu mà một bên lông màu đen."

Vừa vặn lúc đó một người hay lý sự đi ngang qua toa nghe xong câu chuyện, anh ta cúi xuống vỗ vai nhà logic học thì thầm: "Thưa ông, tôi cho rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu mà một bên lông của nó ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó có màu đen."