Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

- Này, nếu ông trúng cử hội đồng thành phố thì cho thằng con nhà tôi một chân ở văn phòng nhé!

- Tất nhiên, tôi đảm bảo việc đó! Nhưng cháu nó học nghề gì?

- Khổ quá, nó có nghề ngỗng gì đâu.

- Thế thì càng tốt, đỡ mất công... đào tạo lại.


o O o


Tiếng Anh của sếp

Sếp: Trong tiếng Anh, "Mr" gọi là gì hả?

Thư ký: Dạ, là "ông" ạ.

Sếp: Thế "anh" được gọi là gì?

Thư ký: Dạ, là "you" ạ.

Sếp: Cô sửa ngay lại từ "Mr T..." cho tôi thành "You T..." cho nó "tình cảm".