Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Nhân viên mới

Nhân viên mới

Sếp của một văn phòng nọ “lưu ý” anh chàng nhân viên mới và bảo anh ta đến gặp. “Anh tên gì?” - Câu hỏi đầu tiên của sếp.

- “John,” anh ta trả lời.

Sếp giận dữ, “Này, tôi không cần biết trước đây anh làm cái trò trống gì, ở đâu, nhưng tôi không bao giờ gọi ai bằng tên cả. Kiểu đó thiệt là suồng sã ở nơi công sở nghiêm túc. Tôi chỉ thích gọi nhân viên bằng họ, Smith, Jones, hoặc Baker mà thôi. Như vậy có phải là đàng hoàng, lịch sự không. Cũng như tôi lúc nào cũng là Ông Robertson. Nào, nói thẳng ra họ của anh là gì."

Chàng nhân viên mới thở dài và nói : “Darling. Tên tôi là John Darling.”

- “Ừm... hừm, John, tôi muốn nói với anh là...”