Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Nghệ thuật

Nghệ thuật

Một vài bà nội trợ đang theo học lớp dạy vẽ hàng tuần. Giảng viên đang thuyết trình về chủ nghĩa hiện thực trong hội họa và một phụ nữ nói:

- Có lần tôi đã nghe kể về một họa sĩ đã vẽ một mạng nhện quá sinh động đến nỗi người đàn bà lau dọn, mất đến mười lăm phút mới quét sạch nó đi được!

Một người đàn bà khác bảo:

- Tôi chả tin được chuyện đó!

- Sao lại không chứ? Người giảng viên hỏi: - Các họa sĩ đã được biết phải thực hiện những việc như thế!

- Các họa sĩ thì có thể! - Người phụ nữ nói - Nhưng các bà lau dọn thì không bao giờ!