Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Nghề không phù hợp

Nghề không phù hợp

- Sao hôm nay đến trình nhạc gia tương lai về mà sao cậu buồn thế? - Một người hỏi anh bạn mình vốn là tiền đạo bóng đá xuất sắc.

- Ông già nàng đã thay đổi ý kiến, ngay khi biết tớ là "vua phá lưới".

- Ông ấy nói sao?

- Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm.

- Thế ông bà sống bằng nghề gì?

- Đi biển!