Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

M.C

M.C

Một người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu:

- Thưa quý bà, quý ông, các vị sẽ được thưởng thức một chương trình vô cùng đặc sắc của một nghệ sĩ vĩ cầm đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế...

Nghệ sĩ lại gần nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình:

"Cám ơn lời ca ngợi của ông, nhưng tôi là nghệ sĩ dương cầm".

Lúc đó, người dẫn chương trình đọc tiếp, giọng không thay đổi:

- Thưa quý bà, quý ông, hôm nay nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của chúng ta bỏ quên vĩ cầm ở nhà, nên sẽ phục vụ quý vị tiết mục độc tấu dương cầm, còn khó hơn đàn vĩ cầm nhiều...