Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Lý do đơn giản

Lý do đơn giản

Giám đốc đi vào phòng và nói một cách gắt gỏng với nhân viên:

- Chỉ trong một tuần tôi bắt gặp ba lần anh ngồi chơi không. Anh hãy giải thích nguyên nhân tại sao?

- Nguyên nhân rất đơn giản, thưa ông! - Người nhân viên bực tức trả lời - Đôi giày của ông có đế... mềm!
Chàng thuỷ thủ trở về nhà sau chuyển lênh đênh dài ngày trên biển. Bỗng anh ta thấy trong nhà mình có 3 đứa trẻ:

- Con ai thế?

- Sao lại con ai? Con chúng ta chứ còn con ai.

- Hay thật, em lấy từ đâu thế?

- Thằng lớn, đấy là khi em sang thăm anh. Thằng giữa, đấy là khi anh về khỉ phép… - Thôi được, thế còn đứa thứ ba?

- Anh hẹp hòi làm gì, cứ để nó vui đùa, nhảy múa với 2 đứa kia cho vui...