Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Lời nói tốt bụng

Lời nói tốt bụng

Một người khách lạ cô đơn bước vào một cửa hàng ăn ở New York. Cô hầu bàn nhanh nhẩu hỏi:

- Ông định gọi món gì thưa ông?

Ông khách hàng trả lời:

- Cho tôi hai quả trứng và một lời nói tốt bụng.

Cô hầu bàn mang trứng đến và sắp sửa bước đi thì ông khách lạ níu cô lại.

Ông ta nói:

- Thế còn lời nói tốt bụng đâu cô?

Cô hầu bàn khom người nói thầm:

- Xin ông đừng ăn món trứng.