Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Lãng mạn

Lãng mạn

Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt nghĩa:

- Ngọn núi này tên là "tình ly", vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng bao giờ thấy họ trở về!

- Trời! Thế họ biến đâu mất?

- Thì họ đi xuống núi bằng phía bên kia.


o O o


Chàng trai khoe với bạn chiếc nhẫn kim cương to tướng mà anh mới mua để tặng vị hôn thê, người bạn góp ý:

- Tặng một chiếc nhẫn kim cương thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta chiếc xe Mercedes mà cô ta thích có phải là rẻ tiền hơn không?

- Tôi cũng biết thế, nhưng mà làm sao tìm ra chiếc Mercedes giả đây?