Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Làm thủ môn sững sờ

Làm thủ môn sững sờ

Phóng viên thể thao hỏi:

- Xin cho biết, trong cuộc đời cầu thủ, đã bao giờ anh sút bóng mà thủ môn chỉ biết sững sờ đứng ngây như pho tượng nhìn bóng bay vào lưới?

- Nhiều không nhớ hết được.

- Xin cho biết bí quyết của những cú sút?

- Chẳng cần bí quyết gì cả. Đó là những lần tôi tung lưới nhà.