Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Lầm lẫn tai hại

Lầm lẫn tai hại

Phiên tòa đang xử, quan tòa trông thấy ở hàng ghế sau có người đội mũ bèn lệnh cảnh vệ đuổi ra khỏi tòa.

Lát sau đến vụ án lường gạt, chánh án cho gọi bị cáo đã đóng tiền bảo lãnh ra hầu tòa nhưng gọi mãi không thấy ai thưa.

Công tố viên đứng lên nói: "Thưa, hắn chính là người ban nãy bị đuổi ra đấy ạ!"