Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Khuyến mãi

Khuyến mãi

Bệnh nhân:

- Tôi chỉ có một chiếc răng bị sâu, sao ông lại nhổ những hai chiếc ?

Bác sĩ nha khoa:

- Thưa ngài, phòng khám của tôi đang có đợt khuyến mãi. Cứ ai đến nhổ một chiếc răng thì lại được nhổ thêm một chiếc nữa .. miễn phí ạ.