Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Khuyến mãi

Khuyến mãi

Bệnh nhân:

- Tôi chỉ có một chiếc răng bị sâu, sao ông lại nhổ những hai chiếc ?

Bác sĩ nha khoa:

- Thưa ngài, phòng khám của tôi đang có đợt khuyến mãi. Cứ ai đến nhổ một chiếc răng thì lại được nhổ thêm một chiếc nữa .. miễn phí ạ.
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn