Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Không trúng

Không trúng

- Bố ơi! Sao mọi người lại hét, mắng mỏ chú kia?

- À, vì chú ấy ném đá vào trọng tài.

- Nhưng mà chú ấy có ném trúng đâu?

- Ấy, chính vì thế mà họ mắng chú ta!