Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Không tin cậy vào các luật sư

Không tin cậy vào các luật sư

Chánh án hỏi anh thanh niên được người ta đưa ra đứng trước mặt mình:

- Thế anh có luật sư bào chữa chưa?

Anh thanh niên trả lời:

- Thưa tòa, tôi chưa có!

Chánh án hỏi:

- Thế anh không nghĩ là cần phải có một luật sư à?

- Thưa tòa, không ạ - Anh thanh niên trả lời - Tôi thấy không cần luật sư bào chữa. Tôi sắp nói ra đây sự thực rồi!