Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Không phải rồi

Không phải rồi

Richki và Soni đều là thợ mộc. Lúc làm việc Richki không cẩn thận cưa đứt tai của Soni nên hốt hoảng bới tung khắp nơi để tìm cái tai.

Cuối cùng tìm thấy nhưng Soni nhìn cái tai lắc đầu bảo: "Không phải tai của tôi đâu, tai của tôi có kẹp cây viết chì cơ!"


o O o


Giám đốc hỏi người xin việc:

- Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

- 10 năm, thưa ông.

- Thế sao anh lại ra đi?

- Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được... ân xá.