Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Không đề

Không đề

Tại phiên tòa:

- Ông có kiểm tra lại nhịp tim nạn nhân trước khi khám nghiệm tử thi không bác sĩ?

- Không.

- Thế còn huyết áp?

- Cũng không.

- Vậy nếu lúc đó anh ta còn sống thì sao?

- Không thể được?

- Tại sao ông chắc điều đó hả bác sĩ?

- Vì não anh ta đang nằm trong một cái lọ đặt trên bàn làm việc của tôi.

- Nhưng chắc gì anh ta đã chết.

- Vâng, cũng có thể anh ta còn sống và đang làm luật sư ở đâu đó

(TTC7/2002)