Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Khách hàng là thượng đế

Khách hàng là thượng đế

Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe anh nhân viên nói với khách :

- Ðúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi tôi không thấy có một chút nào hết.

- Ồ, có chứ sao không, - người quản lý cắt ngang - tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà.

Bà khách vừa cười vừa bỏ đi. Người quản lý quay lại nói với anh nhân viên:

- Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi lấy hàng về.

- Nhưng thưa ông - Anh nhân viên đáp - Bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy trời mưa hột nào cả".