Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Hiệu quả

Hiệu quả

Một nhà viết kịch mang tới rạp hát vở kịch đầu tay của mình. Đạo diễn trẻ đọc xong vở kịch, nói với tác giả:

- Tôi không muốn rạp hát của tôi vang lên những câu chửi tục.

- Nhưng vở kịch của tôi làm gì có câu chửi nào; tác giả phản đối.

- Vâng, những câu chửi tục từ khán giả cơ.