Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Đều có lý do cả

Đều có lý do cả

Một ông béo phì đến gặp bác sĩ xin tư vấn.

- Thưa bác sĩ, tại sao tôi càng ngày càng béo ra.

- Vì trong cơ thể ông chứa quá nhiều chất lỏng.

- Thôi được, từ nay tôi sẽ không bỏ đá vào bia nữa!
Tự hào vì không nhiễm SARS dù sống trong khu du lịch, một anh chàng khoe:

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ bị bệnh lấy một lần.

- Ngay cả virus chúng cũng có lòng tự trọng chứ! - một cụ già ngồi gần nói.