Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Đào tẩu

Đào tẩu

Hai luật sư đang đi trong rừng thì đột nhiên một con gấu gớm ghiếc xuất hiện. Một luật sư lập tức mở cặp táp, lôi ra một đôi giày thể thao và mang vào chân.

Người thứ hai nhìn anh ta và nói: “Anh điên đấy à, anh không thể nào chạy nhanh hơn con gấu này đâu.”

“Không, việc gì tôi phải chạy nhanh hơn nó” Luật sư thứ nhất trả lời, “tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh thôi.”