Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Đánh tập hậu

Đánh tập hậu

Một anh lính lần đầu ra trận. Gặp giặc, anh bỏ chạy dài. Thủ lĩnh chất vấn:

- Tại sao anh lại bỏ chạy khi gặp địch?

Anh lính trả lời:

- Tôi không sợ bọn giặc, nhưng tôi biết rõ trái đất tròn nên định vòng ra sau lưng đánh tập hậu nó".


o O o


Có còn hơn không

Trên tuần dương hạm, lính mới say sóng mặt xanh nanh vàng, hỏi chỉ huy:

- Thưa sếp, vệt mờ mờ đằng kia có phải là bờ không ạ?

- Đó chỉ là đường chân trời thôi.

- Lạy Chúa! Còn hơn là không có gì.


o O o


Say

Một anh lính say như hủ chìm ngất ngưỡng đi vào trại sĩ quan. Chỉ huy đơn vị thấy anh ta không chào bèn hỏi.

- Anh biết tôi là ai không?

Anh lính cười to và kêu mấy bạn gần đó nói lớn:

- Ê, chúng bây ơi ! Ở đây có một thằng quên tên nó rồi!