Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Con tem

Con tem

Trong một bệnh viện tâm thần, ông giám đốc bắt gặp một bệnh nhân vén áo cho một bệnh nhân khác liếm lưng lia lịa. Ngạc nhiên quá, ông hỏi:

- Hai anh làm gì thế ?

Anh kia thụt lưỡi vào đáp:

- Đây là một trò chơi mới sáng chế ra.

Ông giám đốc càng ngạc nhiên:

- Trò chơi à ? Hai anh chơi gì đấy ?

Anh kia nói:

- Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư.