Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Còn đang mổ

Còn đang mổ

Nghe tiếng cười khúc khích của ai đó ở cổng thiên đường, Thánh tông đồ hỏi:

- Ai cười thế?

- Tôi!

- Người cười cái gì?

- Tôi cười các bác sĩ. Tôi lên đây đã cả tiếng đồng hồ mà ở dưới đó họ vẫn đang loay hoay mổ cho tôi.


o O o


Thời gian

Một người đàn ông cảm thấy không được khoẻ, ông ta đến bác sĩ để khám.

Sau khi khám xong, bác sĩ nói:

- Tôi rất buồn phải thông báo với ông rằng sức khoẻ của ông đã suy kiệt rồi. Ông không còn nhiều thời gian đâu.

- Trời ơi? Vậy chính xác là tôi còn bao nhiêu thời gian hả bác sĩ?

- Mười

- Mười? Mười gì cơ chứ? Mười tháng? Mười tuần??? Hay là gì???

- Chín...