Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Chuyện hệ trọng

Chuyện hệ trọng

- Anh có thể đến đây ngay bây giờ làm chân thứ tư đánh bài tây được không? - Một bác sĩ hỏi một bác sĩ khác qua điện thọai.

- Ðược, bằng mọi giá, thưa bác sĩ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

- Hệ trọng lắm hả cưng? - Cô vợ dễ thương hỏi, lúc giúp chồng lấy áo khoác và cái túi y tế cho ông ta.

- Anh e là đúng như vậy cưng ạ - Bác sĩ nói - Nghe có vẻ trầm trọng lắm, đã có ba bác sĩ có mặt ở đấy rồi.