Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Chưa đủ

Chưa đủ

Một người đàn ông bị bắt quân dịch khiếu nại với bác sĩ khám quân dịch về chứng đau lưng khủng khiếp mà anh ta mắc phải và anh ta viện cớ đó để không phải vào lính. Để hỗ trợ cho việc khiếu nại này của mình, anh ta đã gửi cho bác sĩ một phong bì trong đó có 200 đô la. Sau đó anh ta đi khám lần cuối cùng, chắc mẩm lần này sẽ được miễn quân dịch. Nhưng anh ta rất ngạc nhiên, bác sĩ khám thấy anh khỏe mạnh đủ điều kiện nhập ngũ. Anh ta phản đối một cách bực tức:

- Nhưng thưa bác sĩ, tôi đã bị mắc chứng đau lưng cơ mà!

Bác sĩ đồng tình và nói:

- Đúng thế, nhưng chưa đủ!