Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Chớ dùng tay

Chớ dùng tay

Có một người tiều phu, gánh một gánh củi ra chợ bán. Vì không cẩn thận, gánh củi va chạm vào người ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc nổi giận lôi đình, giơ gậy lên đánh tiều phu. Người tiều phu đặt gánh củi xuống, quỳ lại ông thầy thuốc:

- Trăm lạy ông, nghìn lạy ông. Ông dùng chân đá đạp tôi chứ xin ông đừng dùng tay.

Có người hỏi vì sao, người tiều phu nói:

- Dùng chân đá, chưa chắc tôi đã chết. Còn nếu dùng tay ông ta thì mạng sống của tôi coi như đã đứt rồi!