Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Câu hỏi dễ

Câu hỏi dễ

Người dẫn chương trình cuộc thi "Ai là triệu phú" nói với người chơi đã lọt vào vòng chung kết.

- Chúc mừng! Chỉ cần trả lời đúng một câu nữa là anh có thể ra về với 50 triệu đồng. Câu hỏi này có hai phần về lịch sử Việt Nam. Câu hỏi phần hai luôn dễ hơn câu hỏi phần một. Anh muốn trả lời phần nào trước?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, người chơi trả lời:

- Tôi sẽ trả lời phần hai trước.

Người dẫn chương trình đồng ý.

Trong sự hồi hộp của khá giả bên dưới, người dẫn chương trình đọc cất giọng:

- Đây là câu hỏi của anh: Và điều gì đã xảy ra trong năm đó?!

(Theo TT&GĐ)