Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Biện pháp tốt nhất

Biện pháp tốt nhất

Giờ hướng nghiệp chăn nuôi, thầy giáo hỏi một em học sinh:

- Dấu hiệu đầu tiên của heo mắc bệnh là gì?

- Thưa thầy là heo bỏ ăn, nằm ỳ một chỗ.

- Tốt lắm! Vậy ta phải làm gì?

- Dạ, lập tức gọi người của lò mổ đến ạ!